Veřejná zakázka: LC Hraniční-Škvárovka-TZ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003802
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4841
Systémové číslo: P15V00004836
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/228
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.07.2014
Nabídku podat do: 16.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 16.07.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hraniční-Škvárovka-TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Hraniční-Škvárovka-TZ
Odebraná degradovaná vrstva a doplněna vrstvou štěrkodrtě fr. 0-63 (cca 50 mm) do původní nivelety. Na takto upravenou podkladní vrstvu bude zhotovena obrusná vrstva z Penetračního Makadamu ( PM ) v tl. 90mm.
V místě hospodářských sjezdů, rozšíření a v místě skládek dřeva budou na upravenou pláň položeny 2 vrstvy ze ŠD a to fr. 32-63 a 0-63 v tl. 2x200mm. Část hospodářských sjezdů bude mít povrch z DK fr. 0-4 ( posyp 2x 35kg/m2 ) a část bude z PM. Skládky dřeva budou z PM.Odvodňovací příkopy budou vyčištěny ( cca 05 m3 na 1 běžný metr příkopu) a to v délce 505 m – oboustranný příkop.. Dále bude 1 propust DN 600 pročištěn a 1 propust DN 800 vyměněn včetně čel. viz. Tabulka propustků. Opravena budou i stávající čela propustku DN 600 – převádějící vodu napříč lesní cestou.
Místo plnění: k.ú. Jindřichovice p.S.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 758 392 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Liberec - 4.n.p. Linda Pourová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky