Veřejná zakázka: Oprava LC SV 143B

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003858
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4844
Systémové číslo: P15V00004839
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/077
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.07.2014
Nabídku podat do: 14.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 14.07.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC SV 143B
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o práce souvislé údržby štěrkové lesní cesty spočívající v seříznutí prostředního drnu a krajnic lesní cesty, vyrovnání vyjetých kolejí a nasypání nové vrchní štěrkové vrstvy vozovky (HDK fr. 32-63 – tl. 150 mm, výtluky 25% LC + ŠD fr. 0 – 32, tl. 90mm). Součástí bude oprava 5 ks stávajících trubních propustků vč. čel a úprava podélného odvodnění – příkopů, také dvě skládky (20 x 8 m a 20 x 5 m). Opraven bude také stávající sjezd ze silnice II/224 – krycí vrstva ze štěrkodrti 0-32 mm v tl. 90 mm se zakalením lomovými výsivkami. Celková délka opravy lesní cesty kategorie 3L – 3,0/15 činí 700 mb, š. jízdního pruhu jsou 3,0 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 917 779 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky