Veřejná zakázka: LC Hraniční -Bulovka TZ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003913
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4849
Systémové číslo: P15V00004844
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/241
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.09.2014
Nabídku podat do: 08.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 08.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hraniční -Bulovka TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Délka upravovaného úseku je 732m. Nová šířka komunikace bude sjednocena na š. 3.20m s oboustrannými štěrkovými krajnicemi š. 0.25m.
Příčný sklon bude v začátku úseku km 0.000 – km 0.115 pravostranný 3.0%. V úseku km 0.115 – km 0.135 bude příčný sklon přetočen do levostranného 3.0%. V levostranném sklonu bude komunikace dále pokračovat až do svého konce v km 0.732.
Podélný sklon komunikace je mírný, do 7.0% a stavbou nebude změněn.

Místo plnění: R2, k.ú.Horní Řasnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 944 573 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky