Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Za Částkem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001207
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 485
Systémové číslo: P15V00000485
Evidenční číslo zadavatele: S937/2012/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.05.2012
Nabídku podat do: 23.05.2012 10:00
Otevírání obálek: 23.05.2012 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Za Částkem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce a zřízení povrchu lesní cesty v šíři 3,5 m a délce 590 bm.
Odstranění lesní hrabanky, odkopávky s vodorovným přemístěním a uložení sypaniny do náspů nezhutněných, úprava pláně se zhutněním, uložení Geotextilie- tkaná z PP, zřízení ocelových svodnic ve štěrkovém povrchu, hloubení odtokových příkopů, odstranění pařezů, zřízení povrchu z kameniva drceného a štěrkodrti s posypem krytu kamenivem drceným nebo těženým.
Více v soupisu prací a položkovém rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 549 210 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ HK, Přemyslova 1106/19, 501 68 HK

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky