Veřejná zakázka: Oprava tělesa LC 1L Knížecí - opěrná zeď

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003948
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4851
Systémové číslo: P15V00004846
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/271
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.08.2014
Nabídku podat do: 26.08.2014 09:30
Otevírání obálek: 26.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava tělesa LC 1L Knížecí - opěrná zeď
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka se skládá ze tří stavebních objektů SO 01 Trubní propustek DN 600/5 (investice), SO 02 Opěrná zeď – úsek „A“ (oprava) a SO 03 Opěrná zeď – úsek „B“ (oprava).

Druh stavby: Oprava stávající lesní cesty a jejího odvodnění
Konstrukce: Drátokamenné prvky zajišťující stabilitu násypového svahu tělesa komunikace přehrnuté zeminou z místa stavby, bet. prefabrikáty (potrubí TZP) ke stavbě trubního propustku, příčný svodný žlábek „REVERDO“ k odvodnění povrchu vozovky (ocel), kamenná rovnanina stabilizace a opevnění svahů a odtokových rýh, drcené kamenivo a asfaltové směsi k opravě stavbou dotčených úseků vozovky lesní cesty.

SO01: Stavba TP DN600 délka 5 m, železobetonové roury, obetonované, vtok a výtok zdivo z lomového kamene řdkové (kopákové), promaltované na plnou šířku konstrukce s čířkou spáry mezi jednotlivými kameny 15-30 mm, odtoková rýha z propustku z kamenné ronaniny 200 - 500 kg a zajištění násypové strany lesní cesty kamennou ronaninou (nad 500 kg) v celkové délce 15 m.
SO 02 Opěrná zeď – úsek „A“ (oprava) - Hloubení rýhy pro základový pas (hloubka -1,8 až 2,6 m, založení opěrné zdi z GABIONŮ rozměrů 1x1x1 m o celkévé délce 29 m bude provedno na GABIONECH 1x1,5 m výšky 0,5 ma 23 ks a 1x2 m výšky 0,5 m 7 ks. Úklon základového pasu směrem ke svahu je 15 %.
Doplnění konstrukčních vrstev vozovky štěrk 32/63 - 400 mm spojovací postřik, ABS tl 50 mm
SO 03 Opěrná zeď – úsek „B“ (oprava) - Hloubení rýhy pro základový pas (hloubka -1,8 až 2,6 m, založení opěrné zdi z GABIONŮ rozměrů 1x1x1 m o celkévé délce 20 m bude provedno na GABIONECH 1x1,5 m výšky 0,5 ma 16 ks a 1x2 m výšky 0,5 m 5 ks. Úklon základového pasu směrem ke svahu je 15 %.
Doplnění konstrukčních vrstev vozovky štěrk 32/63 - 400 mm spojovací postřik, ABS tl 50 mm.

Místo plnění: LS Loučná nad Desnou, R02 Přemyslov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 016 715 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky