Veřejná zakázka: Říčka km 2,000 - 2,750 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004091
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4864
Systémové číslo: P15V00004859
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/065
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.07.2014
Nabídku podat do: 29.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 29.07.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Říčka km 2,000 - 2,750 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na udržovací práce neinvestičního charakteru. Předmětem údržbových prací je odtěžení štěrkových sedimentů z koryta vodního toku Říčka v úseku km 2,000-2,750 v celkovém objemu cca 1032 m3. Rozsah jednotlivých kubatur odtěžených naplavenin dle kilometráže je uveden v Tabulce nánosů část D.1.B projektové dokumentace.

Kácení křovin a náletových dřevin bylo provedeno mimo vegetační období a není součástí zadávacího řízení.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace: „Říčka km 2,000-2,750“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

K ohlášeným udržovacím pracím bylo vydáno Sdělení Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, OŽPaZ pod č.j MUFO 9399/2014 ze dne 7.5.2014 a souhlas s dočasným užitím pozemků pro příjezd na staveniště, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

V rámci provádění udržovacích prací budou dodrženy podmínky:
- Rozhodnutí ve věci zásahu do VKP č.j. MUFO 3241/2014 ze dne 1.4.2014

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 914 tis. Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 914 374 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky