Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Coufalka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004110
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4865
Systémové číslo: P15V00004860
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/259
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2014
Nabídku podat do: 08.07.2014 08:00
Otevírání obálek: 08.07.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Coufalka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních úprav je oprava povrchu úseku stávající komunikace – lesní cesty Couflaka včetně vyřešení odvodnění (zřízení odvodňovacích
příkopů, zřízení trubních propustků a ocelových odvodňovacích svodnic). Součástí stavebních úprav je zpevnění povrchu navazujících komunikací – vjezdů do porostu.

Základní technické údaje:
· celková délka opravy 0,693 km
· kategorie komunikace P 4,5/30
· celková plocha opravy komunikace – zpevněné části (bez krajnic) 2.466 m2
· celková plocha opravy – zpevněné části vjezdů do porostu (bez krajnic) 342 m2
· celková délka úprav odvodňovacího příkopu 1.177 bm
· zřízení trubního propustku 10 ks
· zřízení odvodňovacích ocelových svodnic 9 ks

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 135 012 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky