Veřejná zakázka: Revitalizace rašelinišť mezi H.Sv.Šebestiána a Satzung-realizační fáze

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004119
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4867
Systémové číslo: P15V00004862
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/080
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2014
Nabídku podat do: 07.07.2014 12:00
Otevírání obálek: 07.07.2014 12:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace rašelinišť mezi H.Sv.Šebestiána a Satzung-realizační fáze
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem řešení I. etapy je revitalizaci rašelinišť mezi Horou SV. Šebestiána a Satzung. Projekt byl schválen v rámci česko-saského projektu evropského dotačního Programu Cíl 3 v rámci Podpory opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody a péče o krajinu včetně území Natura 2000. Jedná se o stavbu příčných přehrážek na odvodňovacích kanálech (plocha A) , rekonstrukci propustku a pročistění převáděcího koryta (plocha E)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 721 348 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky