Veřejná zakázka: LC K rybníku - točna

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004171
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4875
Systémové číslo: P15V00004870
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/288
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.07.2014
Nabídku podat do: 07.08.2014 08:00
Otevírání obálek: 07.08.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K rybníku - točna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování manipulační plochy pro otáčení vozidel a skladování dřeva, Úprava navazující svážnice.
Manipulační plocha - vibrovaný štěrk, svážnice - zemní.

Místo plnění: Jeseník, k.ú. Jeseník, revír Česká Ves

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 243 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky