Veřejná zakázka: BP VN Třebíč 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004204
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4877
Systémové číslo: P15V00004872
Evidenční číslo zadavatele: 952/2014/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2014
Nabídku podat do: 10.07.2014 08:00
Otevírání obálek: 10.07.2014 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP VN Třebíč 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci údržby vodních nádrží se jedná o sečení travního porostu a buřeně (rákos, maliní, ostružiní apod.) z hrází a podhrází vodních nádrží. Součástí sečení je i vyhrabání posečeného materiálu s jeho následnou likvidací (odvoz na skládku, odvoz na kompost, pálení, apod.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p, Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky