Veřejná zakázka: Oprava LC Železná 402

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004209
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4878
Systémové číslo: P15V00004873
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/217
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.07.2014
Nabídku podat do: 28.07.2014 08:00
Otevírání obálek: 28.07.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Železná 402
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměr řeší opravu vozovky stávající LC v úseku 149m, opraveny budou v tomto úseku 3 ks trubní propustky, čímž bude zajiětěno bezeškodné křížení s potokem Železný.
Místo plnění: k.ú. Železná u Smolova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 998 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Plzeň, Sukova 40, Plzeň 301 00 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky