Veřejná zakázka: Pěstební činnosti - pěstební služby (rámcová smlouva) - LZ Konopiště 2015

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004319
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4896
Systémové číslo: P15V00004891
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 491466
Počátek běhu lhůt: 09.08.2014
Nabídku podat do: 03.10.2014 09:00
Otevírání obálek: 03.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pěstební činnosti - pěstební služby (rámcová smlouva) - LZ Konopiště 2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pěstební služby skládající se zejména z těchto činností: vyklizování ploch po těžbě, příprava půdy pro obnovu lesa, zalesňování sadbou, oplocování mladých lesních porostů, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři, buřeni, hmyzím škůdcům, hlodavcům a ostatním škodlivým vlivům, ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům, práce v lesních školkách a ostatní pěstební práce.Doplňující informace ke zveřejnění:
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ POSKYTNUTÉ DODATEČNÉ INFORMACE JSOU PO DOBU TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA:

https://lesycr.softender.cz/softender/detail/LCR/857538/099/2014/092

Místo plnění:

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna v sídle zadavatele

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy