Veřejná zakázka: Opěrná zeď Řečice-Bučkula

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004357
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4918
Systémové číslo: P15V00004913
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/367
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.07.2014
Nabídku podat do: 18.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 18.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opěrná zeď Řečice-Bučkula
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava bude spočívat v rozebrání stávající poškozené zdi, nová zeď bude z lomového kamene na formou řádkového zdiva do betonového lože kotvené pomocí ocelových trnů. Kamenná zídka bude odvodněna pomocí drenáže. Viz položkový rozpočet

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 979 503 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní čp.2811,3.patro,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky