Veřejná zakázka: Hodonínka 0,000-1,993

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001216
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 492
Systémové číslo: P15V00000492
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.05.2012
Nabídku podat do: 23.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 23.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hodonínka 0,000-1,993
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbové práce na vodním toku Hodonínka v km 0,000 – 1,993 (vyčištění toku od sedimentů na kótu pevného, vydlážděného dna a očištění kamenných zdí, jak od nánosů, tak od travních a keřových porostů; doplnění chybějících nebo uvolněných kamenů z dlažeb a opěrných zdí).
Zakázka bude zhotovena komplexně dle projektové dokumentace ,,Hodonínka 0000-1,993“, zpracované firmou Milanem Kerberem se sídlem v Brně a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, správními akty, ohlášením stavby, stanoviskem Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí a smlouvou o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků