Veřejná zakázka: Oprava výtluků - trysková technologie

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001223
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 496
Systémové číslo: P15V00000496
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.05.2012
Nabídku podat do: 29.05.2012 10:30
Otevírání obálek: 29.05.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava výtluků - trysková technologie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení opravy výtluků a poškozených krajnic na vybraných asfaltových lesních cesách na revíru č. 1 Bílá Voda. Opravy budou provedeny tzv. tryskovou technologií za použití asfaltové emulze a drceného kameniva potřebné čisté frakce včetně mechanického čištění a následného zhutnění. Opravy budou provedeny v celkovém rozsahu 59 t vysprávkové směsi a 8 t drceného kmaeniva fr. 32-63 pro opravu hlubších výtluků. Akce je financována z údržeb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky