Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - oprava LC na LS Prostějov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001224
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 497
Systémové číslo: P15V00000497
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.05.2012
Nabídku podat do: 29.05.2012 13:00
Otevírání obálek: 29.05.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - oprava LC na LS Prostějov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava a údržba 29 lesních cest v celém obvodu LS Prostějov.
Oprava lesních cest zahrnuje:
- příčné odvodnění lesních cest – ocelové svodnice, zemní rigoly s dřevěným prahem,
- oprava hospodářských propustků,
- doplnění podkladu z kameniva drceného, úpravu krytu z kameniva drceného,vyspravení výtluků kamenivem hrubě drceným, čištění příkopů .
Předpokládaná hodnota zakázky: 2.946.170,- Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 946 170 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky