Veřejná zakázka: LC Porážky - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004429
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4971
Systémové číslo: P15V00004966
Evidenční číslo zadavatele: S916/2014/111
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 491672
Počátek běhu lhůt: 24.06.2014
Nabídku podat do: 23.06.2014 08:00
Otevírání obálek: 23.06.2014 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Porážky - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o prodloužení hospodářských a trubních propustků, posunutí a vybudování nové skládky dřeva, zřízení nových trubních propustků pro zajištění odvodnění nově vybudované t-úvrati na konci úseku. Dále byla provedena změna geotextilie z hmotnosti 500g /m2 na 300 g/m2 a provedena stabilizace tělesa vozovky záhozem z lomového kamene. Opevnění trubních propustků nebylo provedeno dlažbou na sucho, ale záhozem z lomového kamene.
Místo plnění: k.ú. Strání

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 923 708 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky