Veřejná zakázka: Knapovecký rybník - odbahnění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004433
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4972
Systémové číslo: P15V00004967
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/083
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.07.2014
Nabídku podat do: 21.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 21.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Knapovecký rybník - odbahnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce charakteru údržby vodních toků. V rámci této zakázky bude z vodní nádrže provedeno odstranění sedimentů ze zdrže, a to pouze v zadní polovině, kde vrstva nánosu místy dosahuje po úroveň hladiny. Zakázka je jedním stavebním objektem a obsahuje následující práce:
- příprava sjezdu pro mechanizaci do zdrže rybníka
- ošetření stávajících břehových porostů (odstranění spodních větví, částí stromů poškozených a suchých, odstranění menších křovin rostoucích přímo ve zdrži rybníka), a to pouze na pravém břehu zdrže
- odstranění veškerých sedimentů z určené části zdrže
- odvoz a uložení veškerých vytěžených sedimentů na skládku firmy Jan Zavřel - likvidace odpadů, Orlické Podhůří - Dobrá Voda, která má oprávnění k nakládání s odpady.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 731 201 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p. - podatelna, Přemyslova ul.1106, Hradec Králové; 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky