Veřejná zakázka: HB Jamný potok v km 10,3 až 10,6

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001228
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 499
Systémové číslo: P15V00000499
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.05.2012
Nabídku podat do: 30.05.2012 09:00
Otevírání obálek: 30.05.2012 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Jamný potok v km 10,3 až 10,6
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem navrhovaných opatření je sanace rozsáhlého poškození stávajících převážně drátokamenných retenčních přehrážek. Jejich hlavním účelem bylo zadržování splavenin na bystřinném toku s extrémně rozkolísanými průtoky a výrazným neustáleným splaveninovým režimem. Funkci, pro kterou byly postaveny již splnily. Retenční prostory všech přehrážek budovaných v 70. až 80. letech jsou již kompletně zaneseny. Současným problémem je havarijní stav některých objektů, způsobený několika činiteli, zejména složitými základovými poměry flyšového pásma, nekvalitním založením objektů, poddimenzováním průtočných sekcí a nedostatečným zavázáním křídel do bočních svahů. V konečné řadě pak bortící se zrezlé ocelové konstrukce drátokošů ve zvodnělé základové spáře, které mají překročenou životnost. V rámci stavby bude provedena sanace LB sesuvu v ř.km 10,3; oprava PB opěrné zdi v ř.km 10,315 – 10,353; rekonstrukce drátokamenných přehrážek a sanace nátrží kolem lesní cesty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 530 659 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST Vsetín-OPM se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky