Veřejná zakázka: Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) - LZ Konopiště 2015

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004465
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4990
Systémové číslo: P15V00004985
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/104
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 491656
Počátek běhu lhůt: 09.08.2014
Nabídku podat do: 03.10.2014 11:00
Otevírání obálek: 03.10.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) - LZ Konopiště 2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je přibližování dříví traktorem nebo vyvážecím vlekem pro potřeby Lesního závodu Konopiště. Předmět plnění zahrnuje přibližování nebo vyvážení dříví (surových kmenů nebo vyrobených sortimentů) od pařezu, případně z vývozního místa na odvozní místo, včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky.Doplňující informace ke zveřejnění:
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ POSKYTNUTÉ DODATEČNÉ INFORMACE JSOU PO DOBU TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA:

https://lesycr.softender.cz/softender/detail/LCR/859054/099/2014/104

Místo plnění:

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna v sídle zadavatele

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy