Veřejná zakázka: VN Kapelunk - PD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004535
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5011
Systémové číslo: P15V00005006
Evidenční číslo zadavatele: S954/2014/067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.07.2014
Nabídku podat do: 17.07.2014 09:30
Otevírání obálek: 17.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Kapelunk - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektová dokumentace, která bude řešit kompletní rekonstrukci výpustného zařízení včetně souvisejících objektů (obslužná lávka, výpustné potrubí, opevnění výtoku atd.). PD bude dále řešit rekonstrukci bezpečnostního přelivu (kapacita Q100 po transformaci povodňové vlny), který bude řešen jako přejezdný s nosností min. 25 t. kdy musí být ponechán přístup do části lesních porostů na druhé straně vodní nádrže. Návrh bude dále zahrnovat odtěžení sedimentu z prostoru zátopy vodní nádrže (především litorální zóny, včetně řešení jeho uložení), vyrovnání nivelety hrázového tělesa a odstranění stromů na tělese hráze.
V případě zachování obtokové stoky bude projektová dokumentace řešit rozdělovací objekt umístěný na vtoku do vodní nádrže.

Místo plnění: Kapelunk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky