Veřejná zakázka: LC Rejnovská-stavební úpravy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004664
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5020
Systémové číslo: P15V00005015
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/228
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.07.2014
Nabídku podat do: 24.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 24.07.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Rejnovská-stavební úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta je vlivem nedostatečné šířky, malých poloměrů směrových oblouků a velkému podélnému sklonu obtížně průjezdná pro těžké nákladní automobily. Stavební úpravy úseku délky 858 m ve velkém podélném sklonu budou spočívat v doplnění podélného (příkopy) a příčného odvodnění (propustky), rozšíření vozovky na 3,5 m + rozšíření v obloucích až na 5m, zřízení vozovky z kameniva prolitého asfaltem (penetračního makadamu). Po úpravách lesní cesta splní parametry cesty 2.třídy (kategorie 2L-3,5/20).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 483 757 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna,

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky