Veřejná zakázka: LC Prostřední - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004687
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5022
Systémové číslo: P15V00005017
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/306
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 493104
Počátek běhu lhůt: 08.07.2014
Nabídku podat do: 09.07.2014 08:00
Otevírání obálek: 09.07.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Prostřední - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je při kompletní opravě povrchu komunikace nutné opravit čela a jímky u TP.
Z důvodu řádného odvodnění LC je nutné doplnit 2 příkopy, TP a HP.
Pro lesnický provoz je nutné prodloužit výhybny,doplnit LC o nájezdy a skládku.
Po očištění LC od nánosů byly zjištěny úseky, kde je nutná kompletní rekonstrukce vozovky.
Místo plnění: LS Ruda nad Moravou, revír Mlýnice, k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 529 448 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky