Veřejná zakázka: LC Do vršku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004711
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5023
Systémové číslo: P15V00005018
Evidenční číslo zadavatele: S918/2014/153
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.07.2014
Nabídku podat do: 29.07.2014 08:00
Otevírání obálek: 29.07.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Do vršku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava sávající lesní odvozní cesty (mechanicky zpevněné kamenicvo):
- výřez nežádoucích dřevin z krajnic a příkopů
- oprava výtluků a vyjetých kolejí se zhutněním
- čištění odvodňovacích příkopů
- oprava stávajících příčných propustků a hospodářských sjezdů
- doplnění kameniva na stávající skládky dřeva a točnu s urovnáním
Místo plnění: K.ú. Kozlov u Jihlavy, k.ú. Rytířsko.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 870 424 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Jihlava, Lidická Kolonie 39, Jihlava, PSČ 586 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky