Veřejná zakázka: LC Lyžařská - TZ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004714
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5024
Systémové číslo: P15V00005019
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/282
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 400152
Počátek běhu lhůt: 26.07.2014
Nabídku podat do: 11.08.2014 10:00
Otevírání obálek: 11.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lyžařská - TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení stávající lesní cesty, která byla poškozena přívalovými dešti v r. 2013. LC 2L 3,5/20 je v příměstské části Liberce, s velkým rekreačním využitím. LC je na pozemcích LČR, mimo CHKO. Technické zhodnocení řeší komplexní obnovu nebo doplnění podélného a příčného odvodnění, obnovu nefunkčních drénů, opravu a doplnění propustků, doplnění konstrukčních vrstev komunikace, cca 2300m v živičném povrchu.
Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 980 132 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky