Veřejná zakázka: Kobylí potok km 3,300 - 4,600 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004724
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5028
Systémové číslo: P15V00005023
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/083
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.07.2014
Nabídku podat do: 29.07.2014 09:30
Otevírání obálek: 29.07.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kobylí potok km 3,300 - 4,600 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na udržovací práce neinvestičního charakteru. Údržba zahrnuje odtěžení sedimentů z koryta toku Kobylí potok v km 3,300 - 4,600 v objemu cca 970 m3. Rozsah jednotlivých kubatur odtěžených naplavenin dle kilometráže je uveden v Tabulce nánosů část D projektové dokumentace. Odtěžena bude pouze suchá část vrstvy nánosů.

Součástí stavby je odstranění křovin vyrůstajících z podélného opevnění toku.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace: „Kobylí potok v km 3,300 - 4,600 (nánosy)“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických
a právnických osob a podmínky zadavatele.

K ohlášeným udržovacím pracím bylo vydáno Sdělení Městského úřadu Krnov, odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j Mukrn/201421580/ZP/OH/Ha/2 ze dne 20.5.2014 a Rozhodnutí k zásahu do VKP vydané Městským úřadem Krnov, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. Mukrn/201411885/ZP/EK/Ku-3 ze dne 30. 4. 2014.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 736 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 735 675 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky