Veřejná zakázka: Oprava penetrovaných cest – vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004776
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5032
Systémové číslo: P15V00005027
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/290
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492570
Počátek běhu lhůt: 28.06.2014
Nabídku podat do: 27.06.2014 08:00
Otevírání obálek: 27.06.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetrovaných cest – vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce nezahrnuté ve smlouvě o dílo - 4ks propustků, vyspravení povrchu LC obalovaným kamenivem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 156 665 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Liberec

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky