Veřejná zakázka: Falcká strž

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004873
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5058
Systémové číslo: P15V00005053
Evidenční číslo zadavatele: S956/2014/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2014
Nabídku podat do: 03.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 03.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Falcká strž
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavbou 3 štěrkových přehrážek a opravou 1 kamenné přehrážky se zvýší retenční schopnost zachytit nesené splaveniny tokem, výrazně se sníží transport splavenin.
pozemky - LČR
Místo plnění: k.ú. Nečemice, okres Louny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 619 522 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST PO, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky