Veřejná zakázka: Dodávky tiskopisů a obálek LČR

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004957
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5066
Systémové číslo: P15V00005061
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/106
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.08.2014
Nabídku podat do: 29.08.2014 10:00
Otevírání obálek: 29.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky tiskopisů a obálek LČR
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskopisů a obálek LČR jednotného vzhledu v barevném provedení dle platného grafického manuálu LČR, vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové smlouvy o dílo a jejich příloh obsahujících přesnou specifikaci a vzory pro tisk těchto tiskopisů a obálek.
Místo plnění: Ředitelství LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky