Veřejná zakázka: LC Frantova cesta

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004990
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5068
Systémové číslo: P15V00005063
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/423
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2014
Nabídku podat do: 04.08.2014 09:00
Otevírání obálek: 04.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Frantova cesta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Komunikace bude očištěna, odstraněny křoviny a pařezy, odstraněny nánosy na krajnici, vyčištění příkopu. Dále budou provedeny nutné odkopávky, pomístní položení geotextílie, následně položeny a zhutněny vrstvy kameniva. Příčné odvodnění komunikace je zajištěno svodnicemi a propustem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 976 325 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní čp.2811, 3.patro, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky