Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC Salvátor - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005168
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5085
Systémové číslo: P15V00005080
Evidenční číslo zadavatele: S916/2014/133
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 494170
Počátek běhu lhůt: 23.07.2014
Nabídku podat do: 22.07.2014 08:00
Otevírání obálek: 22.07.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC Salvátor - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o obnovu nalezeného hospodářského přejezdu, opravu zábradlí a čel mostu ležícího na LC, vybudování trativodu v podmáčeném místě a zpevnění nájezdů do porostu.
Místo plnění: k.ú.Černá Hora

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 94 714 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky