Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revíru č.6 Hraničná na LS Kraslice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001278
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 509
Systémové číslo: P15V00000509
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.05.2012
Nabídku podat do: 31.05.2012 11:00
Otevírání obálek: 31.05.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revíru č.6 Hraničná na LS Kraslice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu 5-ti lesních cest financovanou z vlastních zdrojů zadavatele.

Oprava LC Piket Klamný metr styk
Oprava lesní cesty v délce 500 m a šířce 3,0 m. Jedná se o úpravu pláně v jednostranném sklonu 3% včetně odstranění podkladu-bahna od svahu, zpevnění cesty kamenivem fr. 63-125 mm tl .15 cm na geotextilii na ploše 300 m2, zpevnění kamenivem fr. 32-63 mm tl.10 cm a zakalení lom.výsivkou tl.5 cm na ploše 1500 m2 včetně zhutnění a vyčištění propustku
Oprava LC Stará cesta
Jedná se o opravu -zpevnění skládek dřeva na ploše 150m2 kamenivem fr. 32-63 mm tl. 20 cm včetně rozprostření
Oprava LC Hraničná
Jedná se o opravu -zpevnění skládek dřeva kamenivem fr. 32-63 mm tl. 20 cm včetně rozprostření na ploše 200 m2
Oprava LC Klamný metr styk
Jedná se o opravu -zpevnění skládek dřeva kamenivem fr. 63-125 mm tl 0,20 m včetně rozprostření na ploše 350 m2, odstranění 50 ks pařezů do 50 cm průměru s odvozem do 200 m,úprava pláně na ploše 900 m2
Oprava LC Za panstrem pás
Pomístní oprava lesní cesty ,zpevnění hospodářských sjezdů kamenivem fr. 32-63 mm ,stržení krajnic a úprava pláně, obnova odvodňovacích per a vsakovacích jímek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 493 440 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky