Veřejná zakázka: Rozšíření Centrální evidence vodních toků (CEVT) - Evidence majetku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005199
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5091
Systémové číslo: P15V00005086
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/112
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 494431
Počátek běhu lhůt: 05.11.2014
Nabídku podat do: 13.11.2014 10:00
Otevírání obálek: 13.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření Centrální evidence vodních toků (CEVT) - Evidence majetku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rozvoj a aktualizace aplikace CEVT (Centrální evidence vodních toků) vyvolané novelou vyhlášky č. 252/2013 Sb. - o rozsahu údajů v evidenci stavu povrchových vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačního systému veřejné zprávy.
Místo plnění: Ř LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 956 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
sídlo zadavatele

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky