Veřejná zakázka: Opravy lesních cest na LS Buchlovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005215
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5092
Systémové číslo: P15V00005087
Evidenční číslo zadavatele: S915/2014/171
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.08.2014
Nabídku podat do: 27.08.2014 08:00
Otevírání obálek: 27.08.2014 08:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy lesních cest na LS Buchlovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Náplní zakázky jsou opravy LC, které zahrnují čištění příkopů, krajnic a propustků, sanace neúnosných míst vozovek, kolejové případně celoplošné opravy kamenivem, opravy výtluků
Místo plnění: k.ú. Buchlovice, Koryčany, Kostelany, Roštín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 779 991 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p.,KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín-podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky