Veřejná zakázka: Opravy LC revir 3,4 na LS Kraslice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005220
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5093
Systémové číslo: P15V00005088
Evidenční číslo zadavatele: S932/2014/083
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2014
Nabídku podat do: 18.08.2014 10:00
Otevírání obálek: 18.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC revir 3,4 na LS Kraslice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1) Oprava krajnice LC Břidlové louky
třída a kategorie lesní cesty: 3L-3,0/15
• konstrukce vozovky: Povrch penetrovaný
• délka opravovaného úseku: 7m
• přibližná nadmořská výška: 860m
• současný stav lesní cesty: V tomto úseku došlo k zanesení příkopu a erozi krajnice do vozovky
• majetkoprávní a uživatelské vztahy: majetek LČR
• technické řešení: Bude provedeno vyčištění příkopu, odtěžení krajnice a vyzděna nová krajnice v délce 7m. Po opravě bude provedeno zpětné zasypání vozovky oprava povrchu vozovky.
2) Oprava LC Úvoz-Špičák
• třída a kategorie lesní cesty: 3L-3,0/15
• konstrukce vozovky: Povrch zemní, částečně štěrkový
• délka opravovaného úseku:2900m
• přibližná nadmořská výška: 900m
• současný stav lesní cesty: LC je vlivem dešťů v nesjízdném stavu po celé délce lesní cesty jsou erozní rýhy, vyjeté koleje, některé úseky jsou podmáčené.
• majetkoprávní a uživatelské vztahy: majetek LČR
• technické řešení: Bude provedeno rozrytí stávajícího povrchu s urovnáním a zhutněním, provedeno doplnění štěrku a obnova odvodnění terénní vlnou s odvodněním do porostu.
3) Oprava LC Přední Nová Ves
• třída a kategorie lesní cesty: 2L-3,0/15
• konstrukce vozovky: Povrch štěrkový, částečně zemní
• délka opravovaného úseku:150m
• přibližná nadmořská výška: 860m
• současný stav lesní cesty: Propustek je zanesený, včetně přívodních příkopů v místě propustku dochází k podmáčení cesty.
• majetkoprávní a uživatelské vztahy: majetek LČR
• technické řešení: Bude provedeno vyčištění propustku a příkopů, včetně vyspravení 150m povrchu lesní cesty.
4) Oprava propustku LC Nová cesta
• třída a kategorie lesní cesty: 1L-3,0/15
• konstrukce vozovky: Povrch safaltová penetrace
• délka opravovaného úseku:5m
• přibližná nadmořská výška: 800m
• současný stav lesní cesty: Propustek je rozpadlý, dochází k ucpání propustku a propadnutí vozovky..
• majetkoprávní a uživatelské vztahy: majetek LČR
• technické řešení: Propustek bude opraven za nový včetně vyčiětění příkopu a opravy povrchu lesní cesty.
5) Oprava LC Špičák
• třída a kategorie lesní cesty: 1L-3,0/15
• konstrukce vozovky: Povrch asfaltová penetrace
• délka opravovaného úseku:5m
• přibližná nadmořská výška: 820m
• současný stav lesní cesty: Na předmostí je propadlá vozovka.
• majetkoprávní a uživatelské vztahy: majetek LČR
• technické řešení: Bude proveden odkop předmostí do hloubky 1m a následně provedení hutněného zpětného zásypu s opravou povrchu vozovky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 146 080 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky