Veřejná zakázka: Opravy LC na Revíru Vyšné,Žofinka a Jakule

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005223
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5094
Systémové číslo: P15V00005089
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/327
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.07.2014
Nabídku podat do: 12.08.2014 08:00
Otevírání obálek: 12.08.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na Revíru Vyšné,Žofinka a Jakule
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy lesních cest s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva a penetračního makadamu. Oprava bude spočívat ve vyčištění příkopů, odstranění náletů z krajnic a příkopů, doplnění krytu kamenivem a hutnění. Více viz položkový rozpočet.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 308 659 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky