Veřejná zakázka: Výstavba LC Temná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005261
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5097
Systémové číslo: P15V00005092
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/268
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.08.2014
Nabídku podat do: 19.08.2014 10:00
Otevírání obálek: 19.08.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC Temná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Temná - Dojde k odstranění křovin a stromů odstranění pařezů, zemní práce, zřízení propustků včetně čel, zpevnění hospodářských sjezdů, zpevnění skládky dříví, čištění příkopů, pokládka nestmelených podkladních a krycích vrstev.
Sjezd LC Bučská - Dojde k odstranění pařezů, zemní práce, zřízení propustku a násypů, pokládka nestmelených podkladních a stmelených krycích vrstev, čištění příkopu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 567 979 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky