Veřejná zakázka: SV 805D

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005277
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5098
Systémové číslo: P15V00005093
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/448
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.08.2014
Nabídku podat do: 18.08.2014 09:00
Otevírání obálek: 18.08.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SV 805D
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
3L, provozní zpevnění, 430 m opravovaný úsek, 540 m.nm. Svážnice s vyjetými kolejemi, s vrstvou naplavenin bez odvodňovacích objektů, na pozemcích Lesů ČR, Provede se odkop poškozených míst úprava pláně se zhutněním, zpevnění kamenivem, úprava odvodňovacích objektů. CHKO Beskydy.
LS Frenštát p.R.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 915 905 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní čp.2811,3.patro,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky