Veřejná zakázka: Oprava LC Černovírská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005299
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5099
Systémové číslo: P15V00005094
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/205
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.08.2014
Nabídku podat do: 26.08.2014 07:30
Otevírání obálek: 26.08.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Černovírská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu lesní cesty s asfaltovým povrchem. Komunikace a krajnice bude očištěna od nánosů, budou opraveny projeté koleje a výtluky, projeté koleje do 30mm – asfaltový nátěr s podrcením kamenivem frakce 16/22, výtluky a projeté kraje - ACO 16, drobnější poruchy budou opraveny tlakovou emulzní výspravou. Po té budou provedeny 2 nátěry:
Nátěr živičný s posypem drc.kamenivem 8/16, asfaltem sil. 1,8kg/m2
Nátěr živičný s posypem drc.kamenivem 4/8, asfaltem sil. 1,6 kg/m2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 941 867 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky