Veřejná zakázka: Vortovský potok - Vortová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005365
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5105
Systémové číslo: P15V00005100
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/099
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.08.2014
Nabídku podat do: 26.08.2014 09:00
Otevírání obálek: 26.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vortovský potok - Vortová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce investičního charakteru - rekonstrukce opevnění koryta vodního toku Vortovský potok v intravilánu obce Vortová.
V rámci navrženého opatření bude provedeno rozebrání kamenného opevnění na sucho, rekonstrukce základových pasů a výstavba nového podélného opevnění (rovnaniny z lomového kamene, opěrné zdi).
Stabilizace dna a úprava nivelity bude provedena vložením příčných objektů (balvanité prahy s vnitřní kinetkou, stabilizační pasy).
V rámci stavebních parcí bude provedeno i odtěžení sedimentu a zprůtočnění koryta.
Práce budou realizovány v úseku mezi ř.km 1,910 - 2,183.
Místo plnění: intravilán obce Vortová; k.ú. Vortová; ř.km 1,910 – 2,183, okres Chrudim.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 953 344 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p. - podatelna, Přemyslova ul.1106, Hradec Králové; 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky