Veřejná zakázka: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na polesí Mníšek a Višňová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005394
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5108
Systémové číslo: P15V00005103
Evidenční číslo zadavatele: S6/2014/183
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2014
Nabídku podat do: 20.08.2014 10:00
Otevírání obálek: 20.08.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na polesí Mníšek a Višňová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opravy a technické zhodnocení lesních cest na dvou polesích Lesního závodu Konopiště:

Oprava a technické zhodnocení lesní cesty „U Srubu“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, 8 hospodářských nájezdů, s navazujícím přesunem odtěženého materiálu na místo uložení a s jeho rozprostřením.
- Součástí zemních prací je hloubení rýhy pro prodloužení trubního propustku DN 300, včetně vytvoření rýhy pro vyzdění základů navrženého čela a zásyp uložené trouby částí odtěžených zemin, s jejich zhutněním.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně doplnění některých jejích součástí:
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky budou vyspravena formou úpravy krytu kamenivem drceným, frakce 0-32, do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 20 kg/m2. Z důvodu zachování plynulosti hospodářských nájezdů na opravovanou cestu dojde ke zpevnění (doplnění) 8 nájezdů zhutněnou štěrkodrtí, s posypem nájezdů kamenivem drceným, do 20 kg/m2. V místech s vymačkanými kolejemi bude provedeno jejich vyspravení kamenivem hrubě drceným.
- Do připravené rýhy bude usazena 1 trouba DN 400 (s obetonováním vzniklého spoje), která bude tvořit prodloužení stávajícího trubního propustku, k němuž bude vyzděno 1 čelo z lomového kamene.

Oprava lesní cesty „Lipí“:
Oprava konstrukce cesty: Nepravidelná poškození jejího povrchu budou vyspravena kamenivem hrubým drceným, frakce 32-63, poté bude následovat úprava krytu v celé délce a šířce cesty, s urovnáním a zhutněním.

Oprava a technické zhodnocení lesní cesty „Vodní nádrž Buda“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, 13 hospodářských nájezdů a v exponovaném oblouku lesní cesty, s navazujícím přesunem odtěženého materiálu na místo uložení a s jeho rozprostřením.
- Bude vyčištěno celkem 6 zanesených trubních propustků DN do 500 o celkové délce 36 m.
- Součástí zemních prací je i hloubení rýh pro prodloužení 3 podélných trubních propustků DN 400, včetně vytvoření rýh pro vyzdění základů navržených čel a zásyp uložených trub částí odtěžených zemin, s jejich zhutněním. Přebytečný odtěžený materiál bude přesunut na místo uložení, kde dojde k jeho rozprostření.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně doplnění některých jejích součástí:
- Navržené doplnění cesty v exponovaném oblouku bude řešeno navážením, rozprostřením a hutněním dvou podkladních konstrukčních vrstev kameniva drceného frakce 32-63 s tím, že finální úpravou bude posyp krytu kamenivem drceným, do 20 kg/m2.
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky budou vyspravena formou úpravy krytu kamenivem drceným, do 0,08 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 20 kg/m2.
- Z důvodu zachování plynulosti hospodářských nájezdů na opravovanou cestu dojde ke zpevnění (doplnění) 13 nájezdů zhutněnou štěrkodrtí, s posypem nájezdů kamenivem drceným, do 20 kg/m2.
- Do připravených rýh bude usazeno celkem 6 m trub DN 400, které budou tvořit prodloužení hospodářských přejezdů. U 4 přejezdů bude vyzděno 5 čel z lomového kamene.

Oprava a technické zhodnocení lesní cesty „Pánkovka 540“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic a 5 hospodářských nájezdů, s navazujícím přesunem odtěženého materiálu na místo uložení a s jeho rozprostřením.
- Součástí zemních prací je hloubení rýh pro stavbu 3 podélných, 6 m dlouhých, trubních propustků DN 400, včetně vytvoření rýh pro vyzdění základů jejich čel a zásyp uložených trub částí odtěžených zemin, s jejich zhutněním.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky budou vyspravena kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63. Následovat bude úprava krytu kamenivem drceným, do 0,08 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 20 kg/m2.
- Z důvodu zachování plynulosti hospodářských nájezdů na opravovanou cestu dojde ke zpevnění (doplnění) 5 nájezdů zhutněnou štěrkodrtí frakce 0-32, s posypem kamenivem drceným, do 20 kg/m2.
- Do 3 připravených rýh bude usazeno celkem 18 m trub DN 400, které budou tvořit hospodářské přejezdy s čely vyzděnými z lomového kamene.

Oprava a technické zhodnocení lesní cesty „Pánkovka“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, 7 hospodářských nájezdů a skládky dřeva, s navazujícím přesunem odtěženého materiálu na místo uložení a s jeho rozprostřením.
- Součástí zemních prací je hloubení rýh pro stavbu 2 podélných, 6 m dlouhých, trubních propustků DN 400, včetně vytvoření rýh pro vyzdění základů jejich čel a zásyp uložených trub částí odtěžených zemin, s jejich zhutněním.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky budou vyspravena kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63. Následovat bude úprava krytu kamenivem drceným, do 0,08 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 20 kg/m2.
- Z důvodu zachování plynulosti hospodářských nájezdů na opravovanou cestu dojde ke zpevnění (doplnění) 7 nájezdů a skládky dřeva zhutněnou štěrkodrtí frakce 0-32, s posypem nájezdů kamenivem drceným, do 20 kg/m2.
- Do 2 připravených rýh bude usazeno celkem 12 m trub DN 400, které budou tvořit hospodářské přejezdy s čely vyzděnými z lomového kamene.
Místo plnění: Polesí Mníšek pod Brdy a Višňová.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 604 811 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky