Veřejná zakázka: PD Statického zajištění Obelisku Mladeč a Chrámu přátelství

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001288
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 511
Systémové číslo: P15V00000511
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.05.2012
Nabídku podat do: 31.05.2012 09:00
Otevírání obálek: 31.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Statického zajištění Obelisku Mladeč a Chrámu přátelství
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
PD bude zpracována dle zákona č.183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášek č.146/2008S., a 489/2006Sb., včetně všech potřebných průzkumů a studií, včetně zajištění dokladů k žádosti pro spojené územní řízení a stavební povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky