Veřejná zakázka: LC Zaječí důl - PŠ 2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005418
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5110
Systémové číslo: P15V00005105
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/337
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.10.2014
Nabídku podat do: 10.10.2014 09:00
Otevírání obálek: 10.10.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zaječí důl - PŠ 2013
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC po přívalových deštích 2013. Oprava dvou propustků (DN 800, DN 600) a povrchu LC 2L 4,5/30 v CHKO Jizerské hory v cca 650 m n.m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 604 798 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec, 4 NP paní Pourová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky