Veřejná zakázka: Zahořanský potok SOP

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005529
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5129
Systémové číslo: P15V00005124
Evidenční číslo zadavatele: S954/2014/084
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.09.2014
Nabídku podat do: 16.09.2014 09:30
Otevírání obálek: 16.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zahořanský potok SOP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Popis stávajícího stavu:
Zahořanský potok byl v minulosti regulován. Došlo k vybudování úprav v několika lokalitách, které jsou v dnešní době nedostatečné nebo vyžila a nesplňují svůj účel, pro který byly zbudovány. V současné době na některých místech probíhá dnová i břehová eroze, čímž dochází k odnosu velkého množství splavenin a k dalšímu urychlení odtoku. Ten to jev je pravděpodobně způsobován lidskou činností (výstavba satelitů, budování nepovolených nekapacitních staveb.)

Popis návrhu a požadavků investora:
Požadujeme zpracovat studii odtokových poměrů, navrhnout opatření na základě hydrotechnických výpočtů v jednotlivých úsecích mezi profily toku. Do studie budou zahrnuty i přítoky Zahořanského potoka.
Studie bude dále rozšířena o požadavky investora uvedené v zadávacím listu projekčních prací.

Místo plnění: Davle, Březová, Oleško, Petrov, Okrouhlo, Libeř, Psáry, Dolní Jirčany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky