Veřejná zakázka: Boračský potok 0,200-1,700 a P.P. Říčky v km 29,00 - RN v km 2,800

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001292
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 513
Systémové číslo: P15V00000513
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.05.2012
Nabídku podat do: 29.05.2012 09:00
Otevírání obálek: 29.05.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Boračský potok 0,200-1,700 a P.P. Říčky v km 29,00 - RN v km 2,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky se skládá ze dvou částí :
A, Boračský potok 0,200 – 1,700
Jedná se o údržbové práce na vodním toku Boračský potok v km 0,200-1,700 (vyčištění toku od sedimentů na kótu pevného, vydlážděného dna a očištění kamenných zdí, jak od nánosů, tak od travních a keřových porostů; doplnění chybějících nebo uvolněných kamenů z dlažeb a opěrných zdí).
Zakázka bude zhotovena komplexně dle projektové dokumentace ,,Boračský potok 0,200 – 1,700“, zpracované firmou Milanem Kerberem se sídlem v Brně a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, správními akty, ohlášením stavby a smlouvou o dílo.

B, PP Říčky v km 29,000 – RN v km 2,800
Jedná se o údržbové práce vodní díla ,,Pravostranný přítok Říčky v km 29,00 – Retenční nádrž v km 2,800“. V rámci prací dojde k opravě bezpečnostního přelivu, kamenného spadiště a vytěžení nánosů z prostoru zátopy dle projektové dokumentace ,,PP Říčky v km 29,000-RN v km 2,800“, vypracované firmou PRIS ing. Petr Provazník, se sídlem ve Slavkově u Brna a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty, ohlášením stavby, stanoviskem Městského úřadu Šlapanice, odboru životního prostředí a smlouvou o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky