Veřejná zakázka: LC Úvěz 2 - ABS

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005535
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5130
Systémové číslo: P15V00005125
Evidenční číslo zadavatele: S915/2014/181
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.08.2014
Nabídku podat do: 05.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 05.09.2014 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Úvěz 2 - ABS
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a údržba
Popis: délka oprav. úseku – 1465 m, š.4 m + rozšíření 6 ks zatáček
Podklad z kameniva 32-63 tl.10 cm -140 m2, štěrkodrť tl.10 cm - 676 m2, postřik spoj. asf.0,5-0,7 kg/m2 – 6344 m2, ACO 11+ tl.5 cm - 7020 m2, vyt. svodnic U14 -72 m, znovousazení - 30 m, odst. nánosu na krajnici tl.10 cm - 1405 m2, odst. nánosu z povrchu podklad. živice - 6344 m2, čišť. příkopů do 40 cm objem do 0,15 m3/m - 1529 m, odstranění bahna ze savek, kašen, šachet apd.- 3,3 m3, přesun hmot - 955,68 t

Místo plnění: k.ú. Zubří, Rožnov pod Radhoštěm

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 503 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky