Veřejná zakázka: LC Od dubu k chatám - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005557
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5131
Systémové číslo: P15V00005126
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/117
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.02.2015
Nabídku podat do: 12.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 12.03.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Od dubu k chatám - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Třída a kategorie lesní cesty: současná 3L, po rekonstrukci 1L4,0/30
Konstrukce vozovky: upravená pláň, štěrkodrť (štěrkopísek) 100 - 200mm, MZK 200mm, penetrační makadam 90 mm, 2x nátěr
Délka rekonstruovaného úseku: 1191 bm
Současný stav LC: jedná se o zemní lesní cestu s provozním zpevněním kamenivem. Na cestě jsou vymačkány koleje a výtluky. Vzhledem k neexistenci podélného odvodnění jsou některé úseky LC podmáčené. LC je obtížně sjízdná pro lesnickou techniku. Pro odvozní soupravy je LC nesjízdná
Provozní zdůvodnění: rekonstrukcí dojde k zpřístupnění porostů 542D, 542E, 542F, 549E a 549D pro těžební techniku, odvozní soupravy a pro zajištění pěstební činnosti
Technické řešení: šířka jízdního pruhu 3,5 m se zpevněnými krajnicemi 0,25m po obou stranách. Volná šířka LC je 4m , součástí je vybudování propustků, rekonstrukce a doplnění podélného odvodnění. Ve staničení 1,191 bm bude osazena závora.

Místo plnění: k.ú. Třeskonice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 839 253 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky