Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 2/2014 – Dodávky lesnických pletiv a souvisejícího sortimentu (DNS)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005604
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5139
Systémové číslo: P15V00005134
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/115
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 495001
Počátek běhu lhůt: 11.09.2014
Nabídku podat do: 18.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 18.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 2/2014 – Dodávky lesnických pletiv a souvisejícího sortimentu (DNS)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky drátěných pletiv (uzlových, zahradních a oborních) pro potřeby OJ zadavatele. Podrobnosti budou specifikovány ve Výzvě k podání nabídek č. 2 / 2014 - Dodávky lesnických pletiv a souvisejícího sortimentu (DNS).Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou v DNS na základě výzvy k podání nabídek  a to v zavedeném DNS s názvem "Dodávky lesnických pletiv a souvisejícího sortimentu (DNS)", ev.č zadavatele 099/2013/025.

Písemná zpráva zadavtele společně s uzavřenou smlouvou je zveřejněna na profilu zadavtele v zavedeném DNS na dodávky pletiv a souvisejícího sortimentu. 

Místo plnění: LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - minitendr (zadání na základě rámcové dohody)
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronický nástroj Softender

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky