Veřejná zakázka: Ondřejovický potok km 0,000 - 1,800 - PD + AD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005609
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5140
Systémové číslo: P15V00005135
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/108
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.08.2014
Nabídku podat do: 26.08.2014 09:00
Otevírání obálek: 26.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ondřejovický potok km 0,000 - 1,800 - PD + AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace k odstranění povodňových škod v korytě Ondřejovického potoka v úseku km 0,000 – 1,800. V projektové dokumentaci bude řešena oprava a rekonstrukce poškozených břehových zdí, dlažeb, rovnanin, příčných objektů a navržení nových objektů v neupravené části toku. Cílem úpravy toku bude stabilizace koryta pro odtok povodňových vod.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni pro stavební řízení a realizaci stavby a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.Místo plnění: k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách, obec Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 525 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky