Veřejná zakázka: Smolnický potok – intravilány Brloh

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005648
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5148
Systémové číslo: P15V00005143
Evidenční číslo zadavatele: 956/2014/027
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.08.2014
Nabídku podat do: 04.09.2014 13:30
Otevírání obálek: 04.09.2014 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smolnický potok – intravilány Brloh
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
odstranění 27 dřevin a odstranění křovin, výsadba 10 stromů dle soupisu
Kmeny stromů budou protokolárně předány vlastníkům pozemků

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 123 197 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky